83 % użytkowników wysoko lub bardzo wysoko ocenia łatwość korzystania z poczty w e-post.pl

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników e-post.pl