Opinie o nas

83 % użytkowników wysoko lub bardzo wysoko ocenia łatwość korzystania z poczty w e-post.pl

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników e-post.pl

Ponad 86 % użytkowników, którzy korzystali z pomocy technicznej uważa, że jest ona świadczona na wysokim lub bardzo wysokim poziomie.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników e-post.pl

Bardzo dziękuję za szybką reakcję.... dziękuję również za miłą i udaną współpracę!

Zawsze mogłem liczyć na Państwa pomoc.

Klient pakietu hostingowego,