loader

Regulamin promocji “Kod rabatowy”

Regulamin promocji kont poczty elektronicznej email “Kod rabatowy”

  1. Organizatorem promocji jest Interserw Systemy Informatyczne, z siedzibą w Lublinie przy ul. Krajewskiego 22, NIP 7121157520.
  2. Promocja polega na udostępnieniu Klientom poprzez reklamę, media społecznościowe itp. kodu rabatowego umożliwiającego zamówienie usługi z rabatem o wysokości wymienionej w reklamie.
  3. Wraz z kodem rabatowym publikowany jest termin jego ważności – kod jest ważny nie krócej niż w terminie ważności.
  4. Klienta zamawiającego usługę z wykorzystaniem kodu rabatowego obowiązuje Regulamin usług – odpowieni do wybranej usługi, w tym prawo do testowania usług zgodnie z Regulaminem.
  5. Kod rabatowy obowiązuje wyłącznie na usługę wymienioną w ogłoszeniu o promocji.
  6. Kod rabatowy należy wpisać dokładnie przepisując jego treść w odpowiednie pole w trakcie składania zamówienia. Niewpisanie kodu w trakcie zamówienia uniemożliwia skorzystanie z rabatu.
  7. Klientowi nie przysługuje wymiana kodu na odpowiadającą mu wartość pieniężną i jest realizowany wyłącznie jako rabat na określoną usługę.
  8. W przypadku usług abonamentowych rabat jest przyznawany na pierwszy okres abonamentowy. Opłata za kolejne okresy jest zgodna z cennikiem standardowym.